İKÜ Psikoloji Kulübü Bülteni 5.Sayısı “Jacques Lacan” dosya konusuyla son derece özgül bir alan olan Lacancı özeçözümleme(psikanaliz) içeriğiyle hazırlanmıştı. 6.sayının çıkmasıyla eski sayının PDF’si yayımlandı. İyi okumalar🙂

İsterseniz buradan ulaşabilirsiniz: 5.Sayı, 2015 (Kapak)5.Sayı, 2015 (İçerik)

İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Kulübünün dergisinin öteki geçmiş sayılarına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: Bütün Sayılar (psikulüp.com)


  • Özeçözümleme: Uzun bir süre içinde dönemsel olarak yinelenen oturumlarla ve bir görüşmeci ya da sağaltımcının yardımıyla görüşülen kişinin kendini özgürce ve istençli olarak dile getirmesine olanak veren özgür ve bireysel görüşme.
    T. : psikanaliz  İng.: psychoanalysis  
  • Öze: Bireyin duyumsal ve ansal süreçler alanı.
    T. : tin, ruh  İng.: psycho  

TDK Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

Bakışımlı Yarı-Silüet Lacan, Hakan Uzunlar