Deneme Erişimi — Encyclopedia of Life Sciences (eLS)

Canlı bilimleri alanında öğrenciler, akademisyen ve araştırmacılar için kapsamlı ve güvenilir yayınlar sunan, renkli illüstrasyonlar ve tablolarla zenginleştirilen içerik dışında, ek bölümler ve terimler sözlüğü gibi temel ve teknik bilgileri de içeren eLS veritabanı 31 Aralık 2017 tarihine kadar üniversitemizin deneme erişimine açılmıştır.

eLS makalelerinin yazıldığı alanlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Biyokimya
 • Biyoetik & Felsefe
 • Hücre Biyolojisi
 • Gelişim Biyolojisi
 • Ekoloji
 • Yaşamın Evrimi ve Çeşitliliği
 • Genetik & Hastalık
 • İmmünoloji
 • Microbiyoloji
 • Moleküler Biyoloji
 • Nöroloji
 • Bitki Bilimi
 • Bilim & Toplum
 • Yapısal Biyoloji
 • Viroloji

Lisans, yüksek lisans ve üzeri araştırmacılar için değerli bir kaynak niteliği taşıyan eLS’de, yaklaşık olarak yılda 400 makale yayınlanmaktadır.

Erişim için lütfen tıklayınız.