İletişim

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Konu

İletiniz

Kullanım Şartları

Download PDF

İşin özü:

İKÜ BST olarak iku.today adlı bir blog ve web sitesi barındırma hizmeti veriyoruz ve sizlerin bu hizmeti kullanmasından memnuniyet duyuyoruz. Temel hizmetimiz tamamen ücretsizdir. Hizmetimiz, sitenizde olup bitenler konusunda ve sitenizin içeriği üzerinde size olabildiğince çok denetim ve sahiplik sağlayacak ve kendinizi özgürce ifade etmeye teşvik edecek şekilde tasarlanmıştır. Bununla birlikte, yayımladığınız içerik konusunda sorumlu davranmalısınız. Özellikle, aşağıda listelenen yasaklanmış öğelerden hiçbirinin sitenizde görünmediğinden ya da bu tür öğelere (örneğin, istenmeyen e-posta, virüs ya da nefret dolu içeriğe) sitenizden bağlantı sağlanmadığından emin olun.

Hizmet kullanım koşullarımızı ihlal ettiğini düşündüğünüz bir iku.today web sitesi varsa lütfen bizimle bağlantıya geçiniz.

Hizmet Koşulları:

Aşağıdaki koşullar ve şartlar iku.today web sitesi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, iku.today web sitesinin ve web sitesinde ya da web sitesi aracılığıyla sunulan tüm içeriğin, hizmetlerin ve ürünlerin her türlü kullanımı için geçerlidir. Web Sitesi; İstanbul Kültür Üniversitesi’ne (İKÜ) aittir ve İKÜ BST tarafından işletilir. Web sitesi, İKÜ tarafından işbu Sitede muhtelif zamanlarda yayımlanabilecek tüm sair işletim kuralları, politikaları ile yordamlarının ve işbu belgedeki tüm koşul ve şartların (topluca, “Sözleşme”) hiçbiri değişmeksizin tarafınızca kabulüne tabi olarak sunulur.

Web sitesinin herhangi bir kısmına erişerek ya da herhangi bir kısmını kullanarak, işbu sözleşmenin koşullarına ve şartlarına tabi olmayı kabul edersiniz. İşbu sözleşmenin tüm koşullarını ve şartlarını kabul etmiyorsanız, o zaman Web Sitesine erişemez ya da hizmetleri kullanamazsınız. İşbu koşullar ve şartların İKÜ tarafından yapılan bir teklif olduğu düşünülüyorsa, bunlara ilişkin kabul açıkça işbu koşullar ile sınırlıdır.

 1. İku.today Hesabınız ve Siteniz. Web Sitesinde bir blog oluşturursanız, hesabınızın ve bloğunuzun güvenliğini sağlamak ile sorumlu olursunuz ve söz konusu hesap altında gerçekleşen tüm etkinliklerden ve blog ile bağlantılı olarak gerçekleştirilen diğer tüm eylemlerden tamamen sorumlu olursunuz. Başkalarının ad ya da itibarından faydalanmaya yönelik davranış dâhil bloğunuzu yanıltıcı ya da yasalara aykırı bir şekilde tanımlayamaz ya da bloğunuza yanıltıcı ya da yasalara aykırı bir şekilde anahtar sözcükler atayamazsınız ve İKÜ, uygunsuz ya da yasalara aykırı olduğunu ya da İKÜ’nin sorumluluğuna sebebiyet vermesinin aksi takdirde muhtemel olduğunu düşündüğü açıklamaları ya da anahtar sözcükleri değiştirebilir ya da kaldırabilir. Bloğunuzun ya da hesabınızın yetkisiz kullanımlarını ya da diğer güvenlik ihlallerini İKÜ’ne derhal bildirmelisiniz. İKÜ, söz konusu eylemler ya da ihmallerin neticesi olarak maruz kalınan her tür zarar dâhil tarafınıza ait eylem ya da ihmallerden sorumlu olmayacaktır.
 2. Katkıda Bulunanların Sorumluluğu. Blog işletiyorsanız, blogda yorum yapıyorsanız, Web Sitesinde çeşitli materyaller yayımlıyorsanız, Web Sitesinde bağlantılar yayımlıyorsanız ya da Web Sitesi aracılığıyla çeşitli materyalleri (her bir söz konusu materyal, “İçerik” olarak anılır) kullanıma sunuyorsanız (ya da üçüncü bir tarafın bunu yapmasına olanak sağlıyorsanız), söz konusu İçeriğin içeriğinden ve söz konusu İçerikten kaynaklanabilecek zararlardan münferiden sorumlusunuz. Söz konusu İçeriğin metin, grafik, ses dosyası ya da bilgisayar yazılımı oluşturup oluşturmadığına bakılmaksızın, durum bu şekilde cereyan eder. İçeriği kullanıma sunarak, aşağıdakileri beyan ve tekeffül edersiniz:
  • İçeriği indirme, kopyalama ve kullanma; telif hakkı, patent, ticari marka ya da ticari sır hakları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir üçüncü tarafın mülkiyet haklarını ihlal etmeyecek;
  • İşvereninizin oluşturduğunuz fikri mülkiyete ilişkin hakları varsa, (i) yazılımlara ilişkin olanlar dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, İçeriği ilan etmek ya da kullanıma sunmak için işvereninizden izin aldınız ya da (ii) İçeriğe ilişkin ya da İçerikteki tüm hakları itibariyle işvereninizden bir feragatname sağladınız;
  • İçerik ile ilgili olan üçüncü taraf lisanslarına tamamen uygun davrandınız ve gerekli koşulları son kullanıcılara başarılı bir şekilde iletmek üzere gerekli herşeyi yaptınız; ;
  • İçerik herhangi bir virüs, solucan, zararlı yazılım, Truva atı veya diğer zararlı ya da yıkıcı öğeleri içermez ya da yüklemez;
  • İçerik istenmeyen e-posta değil, makine tarafından ya da rastgele oluşturulmuyor ve trafiği üçüncü taraf sitelere yönlendirmek ya da üçüncü taraf sitelerin arama motorlarındaki sıralamalarını yukarı çıkarmak ya da diğer yasa dışı eylemleri (örneğin, kimlik avı) gerçekleştirmek ya da materyalin kaynağı konusunda alıcıları yanıltmak (kimlik sahtekârlığı) için tasarlanmış etik olmayan ya da istenmeyen ticari içeriği içermiyor;
  • İçerik, pornografik değildir, tehdit içermez ya da şiddete teşvik etmez ve üçüncü tarafların gizlilik ya da reklam haklarını ihlal etmez;
  • Bloğunuz; haber grupları, e-posta listeleri, diğer bloglar ve web sitelerine ilişkin istenmeyen postalar ve benzer istenmeyen tanıtım yöntemleri gibi istenmeyen elektronik mesajlar vasıtasıyla tanıtılmıyor;
  • Bloğunuz,  okurlarınızı başka bir kişi ya da şirket olduğunuzu düşünmeye sevk edecek bir şekilde tanıtılmıyor ve
  • İçeriğin bilgisayar kodu içermesi halinde ve İKÜ tarafından ya da aksi takdirde bu şekilde davranmanız talep edilmişse, materyallerinizin türü, tabiatı, kullanımları ve etkilerini tam olarak sınıflandırdınız ve/veya tanımladınız.

İKÜ’ne web sitenize dâhil edilmesi için İçerik göndererek, İKÜ’ne bloğunuzun görüntülenmesi, dağıtılması ve tanıtılması amacı ile İçeriği yeniden oluşturmak, değiştirmek, uyarlamak ve yayımlamak üzere dünya çapında, telifsiz ve gayri münhasır bir lisans bahşedersiniz. İşbu lisans İKÜ’nin herkese açık bir şekilde ilan edilen içeriği söz konusu üçüncü tarafların hizmetleri vasıtasıyla içeriğinizi çözümleyebileceği ve dağıtılabileceği (ancak herkese açık bir şekilde görüntülemeyeceği) şekilde İKÜ tarafından seçilen üçüncü taraflara sunmasına izin verir.

İlanınızın sadece bir kısmını kullandıkları ve sitenize geri bağlantı sağlayarak sizi orijinal yazar olarak kaynak gösterdikleri müddetçe diğer iku.today kullanıcılarının İçeriğinizi diğer iku.today sitelerinde paylaşmasına ve kendi İçeriklerini buna eklemesine (İçeriğinizi yeniden bloglamak olarak da bilinir) de izin verirsiniz.

İçeriği silerseniz, İKU bu içeriği Web sitesinden kaldırmak üzere makul çaba gösterecektir, ancak İçeriğe ilişkin önbelleğe almalar ya da atıfların hemen kullanılamaz hale getirilemeyeceğini teyit edersiniz.

İşbu beyanları ya da garantileri sınırlamaksızın; mutlak takdiri kendisine ait olmak üzere İKÜ, (i) İKÜ’nin makul fikrine göre İKÜ politikalarını ihlal eden ya da herhangi bir şekilde zararlı ya da itiraz edilebilir olan içeriği reddetme ya da kaldırma ya da (ii) mutlak takdiri tamamen İKÜ’ne ait olmak üzere ve herhangi bir gerekçe ile herhangi bir birey ya da teşebbüsün Web sitesine erişimini ya da Web sitesini kullanımını sonlandırma ya da reddetme hakkını haizdir (ancak bu, bir yükümlülük değildir).

 1. Web sitesi Ziyaretçilerinin Sorumluluğu. İKÜ; Web sitesinde ilan edilen bilgisayar yazılımı dâhil tüm materyalleri gözden geçirmemiştir ve gözden geçiremez ve bu yüzden, materyalin içeriği, kullanımı ya da etkilerinden sorumlu olamaz. Web sitesini işleterek, İKÜ web sitesinde ilan edilen materyali onayladığını ya da söz konusu materyalin tam, kullanışlı ve zararsız olduğunu beyan ya da ima etmez. Kendinizi ve bilgisayar sistemlerinizi virüsler, solucanlar, Truva atları ve diğer zararlı ya da yıkıcı içerikten korumak için gerekli önlemleri almak ile sorumlusunuz. Web sitesi saldırgan, uygunsuz ya da aksi takdirde itiraz edilebilir içeriği ve de teknik yanlışlıklar, dizgisel yanlışlar ve diğer hataları içeren içeriği içerebilir. Web sitesi gizlilik ya da reklam haklarını ihlal eden ya da üçüncü tarafların fikri mülkiyet ve sair mülkiyet haklarını çiğneyen ya da yüklenmesi, kopyalanması ya da kullanılması gerek öngörülmüş gerek öngörülmemiş ek koşullar ve şartlara tabi olan içeriği de içerebilir. İKÜ, Web sitesinin ziyaretçiler tarafından kullanımından kaynaklanan zararlara ilişkin sorumluluk ya da burada ilan edilen içeriğin söz konusu ziyaretçiler tarafından yüklenmesinden kaynaklanan zararlara ilişkin sorumluluktan feragat eder.
 2. Diğer Web sitelerinde İlan Edilen İçerik. Bilgisayar yazılımı dâhil İKÜ‘nin bağlantı sağladığı ve iku.today’e bağlantı sağlayan web siteleri ve web sayfaları aracılığıyla sunulan tüm materyali gözden geçirmedik ve gözden geçiremeyiz. İKÜ, iku.today olmayan söz konusu web siteleri ve web sayfalarını denetlemez ve bunların içerikleri ya da kullanımından sorumlu değildir. İku.today olmayan bir web sitesi ya da web sayfasına bağlantı sağlarken, İKÜ söz konusu web sitesi ya da web sayfasını onayladığını beyan ya da ima etmez. Kendinizi ve bilgisayar sistemlerinizi virüsler, solucanlar, Truva atları ve diğer zararlı ya da yıkıcı içerikten korumak için gerekli önlemleri almak ile sorumlusunuz. İKÜ iku.today olmayan web sitelerini ve web sayfalarını kullanımınızdan kaynaklanan zararlara ilişkin sorumluluktan feragat eder.
 3. Telif Hakkı İhlali ve DMCA Politikası. İKÜ başkalarından fikri mülkiyet haklarına saygı duymalarını talep ederken, başkalarının fikri mülkiyet haklarına da saygı duyar. İku.today’de bulunan ya da iku.today tarafından bağlantı sağlanan materyalin telif hakkınızı ihlal ettiğine inanıyorsanız İKÜ’ne bildirimde bulunmanızı destekliyoruz. İKÜ, ihlal eden materyale tüm bağlantıların devre dışı bırakılması ya da ihlal eden materyalin kaldırılması suretiyle zorunlu ya da uygun olanlar dahil söz konusu tüm bildirimleri yanıtlayacaktır. Ziyaretçinin İKÜ ya da diğerlerinin telif hakları ya da sair fikri mülkiyet haklarını yineleyen bir şekilde ihlal eden bir kişi olduğu uygun şartlarda belirlenirse, İKÜ bir ziyaretçinin Web sitesine erişimini ve Web sitesini kullanımını sonlandırabilir.
 4. Fikri Mülkiyet. İşbu Sözleşme hiçbir İKÜ ya da üçüncü taraf fikri mülkiyetini İKÜ’nden size devretmez ve de söz konusu mülkiyete ilişkin ve söz konusu mülkiyetteki tüm hak, mülkiyet ve menfaat (taraflar arasındaki ilişkiye istinaden) münferiden İKÜ’ne ait olarak kalacaktır. İKÜ, iku.today logosu ve Web sitesi ya da iku.today ile bağlantılı olarak kullanılan tüm sair ticari markalar, hizmet işaretleri, grafikler ve logolar İKÜ’nin ya da İKÜ’nin lisans verenlerinin ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır. Web sitesi ile bağlantılı olarak kullanılan sair ticari markalar, hizmet işaretleri, grafikleri ve logolar sair üçüncü tarafların ticari markaları olabilir. Web sitesini kullanımınız İKÜ ya da üçüncü taraf ticari markalarını yeniden oluşturma ya da aksi takdirde kullanma hak ya da lisansını size bahşetmez.
 5. Reklamlar. İKÜ, bir Reklamsız yükseltmesi veya VIP Hizmetler hesabı satın almadığınız sürece, blogunuzda reklam görüntüleme hakkını saklı tutar.
 6. Atıf. İKÜ “iku.today’de Blog”, tema yazarı ve bloğunuzun alt bilgisi ya da araç çubuğundaki yazı tipine atıf gibi atıf bağlantılarını görüntüleme hakkını saklı tutar. Alt bilgideki tanıtımlar ve iku.today‘deki araç çubuğu değiştirilemez ya da kaldırılamaz.
 7. Etki Alanı Adları. Önceden tescil edilmiş bir etki alanı adını kullanarak ya da aktararak bir etki alanı adını tescil ediyorsanız, etki alanı adının kullanımının, bunların Tescil Hakları ve Sorumlulukları dahil İnternet Tahsisli İsimler ve Sayılar Kurumunun (“ICANN”) politikalarına da tabi olduğunu kabul ve teyit edersiniz.
 8. Değişiklikler. Hizmetlerimizi sürekli olarak güncelliyoruz ve bu da, hizmetlerimizin sunulduğu yasal koşulları bazen değiştirmek zorunda olduğumuz anlamına gelir. Esaslı değişiklikler yaparsak, değişiklikler yürürlüğe girmeden önce bloglarımızdan birinde ilan ederek ya da size bir e-posta ya da sair iletişim göndererek bu değişiklikleri öğrenmenizi sağlarız. Bildirim, yeni Koşulların yürürlüğe gireceği makul süreyi belirleyecektir. Değişikliklerimizi kabul etmezseniz, atanan bildirim süresi dâhilinde iku.today‘i kullanmayı durdurmalısınız. İku.today‘i kullanmaya devam etmeniz yeni Koşullara tabi olacaktır. Bununla birlikte, değişikliklerden önce meydana gelen ihtilaflar, ihtilafın meydana geldiği anda yürürlükte olan Koşullar (bağlayıcı bireysel tahkim klozu dahil) tarafından yönetilecektir.
 9. Sonlandırma. İKÜ derhal etki etmek üzere, herhangi bir gerekçe ile ya da hiçbir gerekçesiz ve bildirim ile ya da bildirimsiz olmak üzere Web sitesinin tümüne ya da bir kısmına erişiminizi her zaman sonlandırabilir. İşbu Sözleşmeyi ya da iku.today hesabınızı (eğer bir tanesine sahipseniz) sonlandırmak isterseniz, Web sitesini kullanmayı kolaylıkla durdurabilirsiniz. Mülkiyet hükümleri, garantiden feragatler, tazminat ve sorumluluğun sınırlandırılması dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tabiatları icabı işbu sözleşmenin sonlandırılmasından sonra sağ kalmaları gereken işbu Sözleşmenin tüm hükümleri, sonlandırmadan sonra sağ kalır.
 10. Garantilerden Feragat. Web sitesi “olduğu gibi” sağlanır. İKÜ ve tedarikçileri ve lisans verenleri; ticari elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme garantileri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sarih ya da zımni her tür garantiden işbu vesileyle feragat eder. İKÜ ve tedarikçileri ve de lisans verenleri Web sitesinin hatasız olacağı ya da Web sitesine erişimin sürekli ya da kesintisiz olacağı yönünde hiçbir garantide bulunmaz.
 11. Sorumluluğun Sınırlandırılması. İKÜ ya da tedarikçileri ya da lisans verenleri aşağıdakiler için sözleşme, ihmal, kusursuz sorumluluk ya da sair hukuki ya da hakkaniyet kuramı uyarınca işbu sözleşmenin esas meselesine istinaden hiçbir surette sorumlu olmayacaktır: (i) özel, arızi ya da netice kabilinden doğan zararlar; (ii) ikame ürünler ya da hizmetlerin tedarik masrafı; (iii) verilerin suistimali ya da kaybı ya da kullanım kesintisi için. İKÜ’nin, makul denetiminin ötesindeki meselelerden ötürü temerrüt ya da gecikmelere ilişkin sorumluluğu yoktur. Yukarıda anılan husus, geçerli yasa tarafından yasaklandığı ölçüde uygulanmaz.
 12. Genel Beyan ve Garanti. (i) Web sitesini kullanımınızın İKÜ Gizlilik Politikası, işbu Sözleşme ve tüm geçerli yasalar ve yönetmeliklere (çevrimiçi davranış ve kabul edilebilir içeriğe istinaden bölgeniz, eyaletiniz, şehriniz ya da sair idari alandaki tüm yerel yasalar ve yönetmelikler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak ve ikamet ettiğiniz ülke ya da Türkiye’den ihraç edilen teknik verilerin iletimine istinaden tüm geçerli yasalar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kesinlikle uygun olacağını ve (ii) Web sitesini kullanımınızın üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini ya da kötüye kullanmayacağını beyan ve tekeffül edersiniz.
 13. Tazminat. İşbu Sözleşmenin ihlali dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere Web sitesini kullanımınızdan kaynaklanan makul vekâlet ücretleri dâhil tüm istemler ve harcamalar için İKÜ’ni, müteahhitlerini ve lisans verenlerini ve bunların ilgili yöneticilerini, görevlilerini, çalışanlarını ve aracılarını tazmin etmeyi ve beri kılmayı kabul edersiniz.
 14. Tercüme. İşbu Hizmet Koşulları aslen Türkçe yazılmıştır. İşbu Koşulları sair dillere tercüme edebiliriz. İşbu Hizmet Koşullarının tercüme edilmiş bir sürümü ile Türkçe sürümü arasında ihtilaf olması halinde Türkçe sürümü hâkim olacaktır.
 15. Muhtelif. İşbu Sözleşme esas meselesine istinaden İKÜ ile sizin aranızdaki sözleşmenin tümünü teşkil eder ve ancak gözden geçirilmiş sürümünün İKÜ tarafından ilan edilmesi ya da İKÜ’nin yetkili bir yöneticisi tarafından imzalanmış yazılı bir değişiklik ile değiştirilebilir. Şayet mevcutsa, geçerli kanunun aksini öngördüğü ölçüde olmak üzere ve kanun hükümleri arasındaki ihtilaflar hariç bırakılarak işbu Sözleşme, Web sitesine erişim ya da Web sitesini kullanım Türkiye Cumhuriyeti yasaları tarafından yönetilecektir.