orka temmuz son20 – 21 Temmuz 2017 tarihlerinde ORKA Holding çalışanlarına, eğitim sonunda hedeflenen amacı; Karar verme sürecindeki kilit noktaları kavrama, İnsan davranışlarını öğrenerek seçimlerini tahmin etme ve bu bağlamda tüketici davranışlarının nasıl ve hangi faktörlerin etkisi altında oluştuğunun belirlenmesine yardımcı olacak doğru ve etkin sonuçlar çıkarmak olan “Tüketici Davranışı ve Satış Yönetimi” eğitimi Öğr. Gör. Zafer ERKOÇ tarafından gerçekleştirilmiştir.

** 2 gruptan oluşan eğitim sonunda sınavlar yapılarak ORKA Holding ile Temmuz Ayı eğitiminin sonuna gelinmiştir.**