mngairlines

12 Haziran, 18 – 19 Temmuz 2017 tarihlerinde,MNG Havayolları Kalite ve Emniyet Başkanlığı personeli ve şirket içi denetçilerden oluşan 20 kişilik  ekibe;

Amacı; Kalite Yönetim Sisteminin planlanmış düzenlemelere, standardın şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyup uymadığını, etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğini belirlemek için planlı aralıklarla gerçekleştirilen kuruluş içi kalite tetkikleri ve tedarikçi tetkikleri için tetkik görevlilerinin eğitilmesi olan “ISO 9001:2015 İç Denetim Eğitimi” Öğr. Gör. Zafer ERKOÇ tarafından gerçekleştirilmiştir.

** Bu eğitimde ISO 9001:2015 tetkik sisteminde “Yeni Trend Tetkik Teknikleri ” verilmiştir.