kalder

10 Temmuz 2017 tarihinde SCHNEIDER Elektrik – KALDER ‘e  “Eğiticinin Eğitimi” eğitimi Öğr. Gör. Zafer ERKOÇ tarafından gerçekleştirilmiştir.