ORKA Holding Eğitim

20 – 21 Temmuz 2017 tarihlerinde ORKA Holding çalışanlarına, eğitim sonunda hedeflenen amacı; Karar verme sürecindeki kilit noktaları kavrama, İnsan davranışlarını öğrenerek seçimlerini tahmin etme ve bu bağlamda tüketici davranışlarının nasıl ve hangi faktörlerin etkisi altında oluştuğunun belirlenmesine yardımcı olacak doğru ve etkin sonuçlar çıkarmak olan “Tüketici Davranışı ve Satış Yönetimi” eğitimi Öğr. Gör. Zafer ERKOÇ tarafından gerçekleştirilmiştir. ** 2 gruptan oluşan eğitim sonunda sınavlar yapılarak ORKA Holding ile Temmuz.. Devamı

MNG AIRLINES

12 Haziran, 18 – 19 Temmuz 2017 tarihlerinde,MNG Havayolları Kalite ve Emniyet Başkanlığı personeli ve şirket içi denetçilerden oluşan 20 kişilik  ekibe; Amacı; Kalite Yönetim Sisteminin planlanmış düzenlemelere, standardın şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyup uymadığını, etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğini belirlemek için planlı aralıklarla gerçekleştirilen kuruluş içi kalite tetkikleri ve tedarikçi tetkikleri için tetkik görevlilerinin eğitilmesi olan “ISO 9001:2015 İç Denetim Eğitimi” Öğr… Devamı

ORKA Holding Eğitimi

12 – 13 Temmuz 2017 tarihlerinde ORKA Holding çalışanlarına, eğitim sonunda hedeflenen amacı; Karar verme sürecindeki kilit noktaları kavrama, İnsan davranışlarını öğrenerek seçimlerini tahmin etme ve bu bağlamda tüketici davranışlarının nasıl ve hangi faktörlerin etkisi altında oluştuğunun belirlenmesine yardımcı olacak doğru ve etkin sonuçlar çıkarmak olan “Tüketici Davranışı ve Satış Yönetimi Eğitimi” Öğr. Gör. Zafer ERKOÇ tarafından gerçekleştirilmiştir.

SCHNEIDER Elektrik – KALDER

10 Temmuz 2017 tarihinde SCHNEIDER Elektrik – KALDER ‘e  “Eğiticinin Eğitimi” eğitimi Öğr. Gör. Zafer ERKOÇ tarafından gerçekleştirilmiştir.