1 Haziran Koton(2)

1 Haziran 2017 tarihinde KOTON – 4.Grup Sorumlularına “Perakende İşletmelerinde Sistem Yaklaşımı, Benliğe Liderlik Etmek ve Güvenli Davranış” eğitimi Dr.Zeki YÜKSEKBİLGİLİ tarafından gerçekleştirilmiştir.