Koton Eğitimi

1 Haziran 2017 tarihinde KOTON – 4.Grup Sorumlularına “Perakende İşletmelerinde Sistem Yaklaşımı, Benliğe Liderlik Etmek ve Güvenli Davranış” eğitimi Dr.Zeki YÜKSEKBİLGİLİ tarafından gerçekleştirilmiştir.

Koton Eğitimi tüm hızıyla devam ediyor…

1 Haziran 2017 tarihinde,  KOTON –  3. Grup Sorumlularına “Zaman Yönetimi Workshop Alışkanlıklarını Fark et, Planla, Zamana Hükmet, Denetim” eğitimi Öğr. Gör. Zafer ERKOÇ tarafından gerçekleştirilmiştir.