koton (2017-04-20)

20 Nisan 2017 tarihinde KOTON’a Perakende İşletmelerinde Sistem Yaklaşımı, Benliğe Liderlik Etmek ve Güvenli Davranış eğitimi Dr.Zeki YÜKSEKBİLGİLİ tarafından 23 kişi ile gerçekleştirilmiştir.