18mart odtu

18 Mart 2017 tarihinde ODTÜ Geliştirme Vakfı Okullarında “İkinci Sınıflar Zümresinde Seviyelendirmeyi Görünmez Kılan Ödevler” eğitimi Öğr. Gör. Zafer ERKOÇ tarafından gerçekleştirilmiştir.