11Mart11Mart2

11 Mart 2017 tarihinde ODTÜ Geliştirme Vakfı Okullarında “Birinci Sınıflar Zümresinde Seviyelendirmeyi Görünmez Kılan Ödevler” eğitimi Öğr. Gör. Zafer ERKOÇ tarafından gerçekleştirilmiştir.