ikusem_kare-afis İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 2017 Ocak Ayı Eğitim Programımız başlıyor.