Sektörel İşbirliklerimiz

İstanbul Kültür Üniversitesi İşletmecilik ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulları olarak öğrencilerimizin uygulamalı eğitim ve stajlarını desteklemek amacıyla üniversite – özel sektör işbirliğine dayalı projeler yürütmekteyiz. Firmalar ile uygulamak istediğimiz projenin kısaca kapsamı aşağıda yer almaktadır:

Screenshot_5Screenshot_6Screenshot_7

 

Projenin Ortaya Çıkış Nedeni:

 • Akademik müfredatların yeni çağın gereksinimlerini karşılamakta yetersiz kalıyor olması
 • İş dünyasının üniversitelerden nitelikli mezun beklentisi
 • Artan rekabet ortamında İKÜ MYO’nun diğer vakıf üniversiteleri arasındaki tercih edilirliğini farklılaştırma gerekliliği

 

Amaçlarımız:

 • Nitelikli ve aranan eleman yetiştirmek
 • Eğitimin sisteminin sektörün ihtiyaçlarına yönelik olması
 • Üniversitenin tercih edilmesi
 • Staj olanakları
 • Mezun öğrencilere yeni istihdam alanları sağlamak

 

Protokollerin Kapsamı:

 1. Marka Ders (Seçmeli) Protokolü
 2. MYO-Özel Sektör Staj İşbirliği Protokolü
 3. Mevcut Programın- Özel Sektör ile Tam Entegrasyonu

 

 1. Marka Ders (Seçmeli) Protokolü:

l_77838019

l_88323551

l_62766673

 • Marka ders projesi, akademik müfredat içerisine bir  seçmeli ders eklenmesi ile gerçekleşmektedir.
 • Dersin adı markanın ismiyle başlamakta ve müfredatın içeriğini marka belirlemektedir. Dersi alan öğrencilere bir ya da iki yarıyıl söz konusu markanın kendi profesyonel yöneticileri eğitim verecektir.
 • Derslerin en az %75’nin kurum yöneticileri tarafından üniversitemizde, en az %10’nun kurumun ev sahipliğinde vermesi sağlanır.
 • Firma yöneticileri ve personeli tarafından teorik ve uygulamalı eğitim
 • Öğrencinin ders başarısına göre staj olanağı
 • Part-time çalışma olanağı
 • Seminer, konferans ve etkinliklere destek verilmesi
 • Teknik geziler
 • İKÜ MYO öğrencilerinin sektöre yönelik yetiştirilmesi
 • İKÜ MYO mezunlarına iş fırsatı sağlamak

 

 1. MYO-Özel Sektör Staj İşbirliği Protokolü:
 • İş Yeri Uygulamaları dersi kapsamında uygulamalı eğitim
 • İKÜ MYO öğrencilerine  staj garantisi
 • İKÜ MYO’dan mezun öğrencilere işe alımda öncelik sağlanması

 

 1. Mevcut Programın- Özel Sektör ile Tam Entegrasyonu
 • Sektör yöneticileri ve akademisyenlerimiz ile ortak hazırlanacak teorik ve uygulamalı ders planı
 • Staj olanağı
 • Özel sektör burs ve indirimleri
 • İş tecrübesi ve iş garantisi sağlamak
 • Kaliteli ve nitelikli mezunlar yetiştirmek