Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Medicine doctor hand holding stethoscope and working with modern medical icons

 

İKÜ “İşletmecilik Meslek Yüksekokulu” bünyesinde, 2015-2016 eğitim öğretim yılında sektörün mevcut ve büyümeye devam eden nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak üzere “Sağlık Kurumları İşletmeciliği” programı başlatılmıştır. İşletme disiplinleri ile ilgili bilgilerin yanı sıra sağlık sektörünün gereksinim duyduğu, sektöre özgü temel bilgilerin aktarıldığı İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı dahilinde, alana yönelik spesifik dersler uzman öğretim kadrosu tarafından sunulmaktadır. Program öğrencileri, alanında tanınmış kurumlara yapılan teknik ziyaretlerle tüm süreçleri yakından görerek tanıma imkanı bulacaktır. Programda yer alan dersler ve öğretim yöntemleri, alanla ilgili temel bilgileri vermenin yanında, bu bilgileri pratik alana aktarma yetisi kazandırmaya çalışmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Türkiye’nin karşılaştığı sağlık alanında yönetim sorunlarını analiz ederek çözümler getirebilmeyi hedefleyen çok sayıda uzmanlık dersinin yanı sıra, destekleyici alt konuları da kapsamaktadır.

İKÜ Sağlık Kurumları İşletmeciliği programından mezun olan öğrencilerimiz kamu, üniversite ve vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, biyomedikal ürün şirketlerinde, uluslararası ilaç şirketleri, sağlık kurumları otomasyon hizmeti üreten şirketlerde, sağlık alanında araştırma ve eğitim yapan şirketler, sağlık turizmi şirketlerinin idari birimlerinde, ilaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında, sağlık alanındaki sivil toplum kuruluşlarında ve sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler.