Moda Tasarımı

g_b_moda_tasarimi

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Moda Tasarımı Programının amacı, tekstil, hazır giyim ve moda alanında mesleki ve teknik donanıma sahip, bilimsel düşüncelerini estetik bir biçimde şekillendirerek özgün tasarımlar üretebilen, çağdaş ve yaratıcı moda tasarımcıları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

*Moda Tasarımı Programının İkinci Öğretimi de bulunmaktadır.

İKÜ Moda Tasarımı Programından mezun olan moda tasarımcıları, kamu ve özel sektöre ait tekstil firmalarının tasarım departmanları, ürün geliştirme, araştırma geliştirme, koleksiyon hazırlık, planlama bölümlerinde tasarımcı olarak çalışabilmektedirler. Bunların dışında tasarım stüdyolarında, moda evlerinde de istihdam imkanları bulunmaktadır.