Lojistik

Container Cargo freight ship with working crane bridge in shipyard at twilight for Logistic Import Export background

 

Ülkemizde lojistik sektörü son yıllarda hızla gelişme gösteren genç ve dinamik bir sektördür. Türkiye, lokasyon olarak Orta Doğu, Türki Cumhuriyetler ve Avrupa arasında bir aktarma merkezi oluşturması ve günümüzde yeniden canlandırılmaya çalışılan İpekyolu’nun üzerinde bulınmasından kaynaklanan avantajlı konumu ile birçok otorite tarafından “lojistik üs” olma iddiası veya ideali ile tanımlanmaktadır.

İstanbul Kültür Üniversitesi “İşletmecilik Meslek Yüksekokulu” bünyesinde, 2008-2009 eğitim öğretim yılında sektörün mevcut ve büyümeye devam eden nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak üzere “Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik” programı başlatılmıştır. .

Lojistik, dış ticaret, gümrük, taşımacılık ve benzeri konulara hakim nitelikli yönetici adaylarını yetiştirmek önceliklerimiz arasındadır. İşletme disiplinleri ile ilgili bilgilerin yanısıra lojistik sektöründeki hizmet yüklenici firmaların gereksinim duyduğu, sektöre özgü temel bilgiler de kazandırılacaktır.

*Lojistik Programının İkinci Öğretimi de bulunmaktadır.

İKÜ Lojistik Programı mezunları, sektöre ait firmalarında kariyerlerini sürdürebilirler.Bunun dışında sektörde faliyet gösteren nakliye (hava, kara, deniz) gümrük ve dış ticaret depolama ve dağıtım gibi lojistiğin alt bileşenlerinde ayrı ayrı faliyet gösteren ya da tek seferde bütün hizmetleri veren yerli ve çok uluslu firmalarda çalışma olanağı bulabilir.