HAKKIMIZDA

İşletmecilik ve Teknik Bilimler olmak üzere iki ayrı ana dala ayrılan ve toplamda 22 programda iş dünyasının gereksinim duyduğu teknik elemanları mesleklerine hazırlayan Meslek Yüksekokullarımız; 2009-2010 yılında eğitimin gerektirdiği tüm olanaklarını sağlayan İncirli Yerleşkesi ile de yeni bir döneme başlamıştır. Bu yeni dönem, yurt dışında lisans tamamlamaya olanak sağlayan yurt dışı protokolleri, yeni sanayi işbirliklerinin de gelişme sürecini hızlandırmıştır.

Amacımız sistemimizi  geliştirmeye devam ederken, İstanbul Kültür Üniversitesi İşletmecilik Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun eğitimiyle ideallerinizdeki mesleğin gerektirdiği uzmanlığı ve donanımı kazandırmaktır.

Ülkemizde gün geçtikçe kamu ve özel sektörün yetkin iş gücü gereksinimlerini karşılamak için meslek eğitiminin ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. Öğrencilerimiz teorik bilgilerinin yanı sıra sektörden gelen hocalarımızla gördükleri uygulamalı dersleriyle de teorik bilgilerini uygulamaya dökmektedirler. Bu sebeple mezunlarımız alanlarıyla ilgili aldıkları eğitimle öncelikli iş bulma imkanına sahip olmaktadırlar.

“Günümüzde meslek eğitiminin Türkiye için ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmış, kamu ve özel sektörün yetkin iş gücü gereksinimlerini karşılamada, meslek yüksek okulları mezunlarının alternatifi bulunmadığı ortaya çıkmıştır.”