Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında öğrencilerimizin, son sınıfta işin mutfağından gelen kişilerden ders alması, mezuniyet sonrası karşılacakları iş ortamı ile ilgili bilgi verilmesi ve ileriki planlarını yapabilmeleri adına oldukça önem taşımaktadır.

Bu kapsamda, Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Bşk’lığı olarak, seçimlik alan (SA) derslerinin, özellikle Ar-Ge alanında teknik bilgi ve tecrübeye sahip kişiler tarafından verilmesini planlamaktayız. Haberleşme ve Güç elektroniği konularına ek olarak; Gömülü sistemler (ARM mimarisi), FPGA, mikrodalga ve anten tasarımı gibi teknik konuların yansıra, Endüstri 4.0, inovasyon ve yenilikçi düşünme konuları ile ilgili olarak da çalışmalara başladık.

Kozan Demircan
Ben, Kozan Demircan ve Prof.Ertuğrul Eriş ile…

İlk görüşmemiz, 14 Mart 2018 tarihinde yenilikçi düşünme alanında oldukça tanınmış bir isim olan Kozan Demircan ile yapıldı. Kendisi ile özellikle Mühendislik Fakültesi öğrencilerine açılabilecek derslerle ilgili oldukça verimli bir “ilk toplantı” gerçekleştirdik.

Diğer görüşmemiz ise 20 Mart 2018 günü Coşkun Taşdemir ile yine üniversitemizde gerçekleşti. Özellikle ARM mimarili gömülü sistem konusunda firmalara eğitimler veren ve uzun bir Ar-Ge geçmişine sahip olan Taşdemir, daha önce de 2-4 Mart 2018 tarihlerinde üniversitemizin ev sahipliğinde yapılan CSCON’18 konferansı kapsamında gönüllü bir eğitim serisi gerçekleştirmişti. Taşdemir, teknik bilgisinin yanı sıra “Milli ve Yerli” kavramı, “Türk Mühendislik Tarihi” gibi özel konulara da ilgi duyuyor. Bu konularla ilgili olarak da öğrencilerimizi bilinçlendirici ve onlara güven kazandıracak dersler vereceğine inanıyoruz.

Coşkun Taşdemir'in odamı ziyareti

Sanayi ile işbirliği kapsamlı ve uygulama ağırlıklı müfredat güncelleme çalışmalarımız dış paydaşlarımızın desteği ile sürdürmeyi planlamaktayız. Bu bağlamda eğitmenlerimiz Kozan Demircan ve Coşkun Taşdemir’e tekrar teşekkür ediyorum.

Dr.Öğr.Üyesi Güray GÜRKAN

Elektrik – Elektronik Müh. Böl.Bşk.Yard.

İstanbul Kültür Üniversitesi