UniTime 2016-2017 Bahar Dönemi Final Takvimleri Tamamladı

2016-2017 bahar yarı yılı final sınavı takvimleri UniTime sınav modülü tarafından girilen veriler ışığında başarı ile gerçekleştirilmiştir.

Bölüm bazlı ve/veya kişi bazlı sınav takvimine erişmek için aşağıdaki videoyu inceleyebilirsiniz. Final sınavı tarih aralığını işaretleyerek sınav bilgilerine erişebilirsiniz.

İKÜ – BST Unity3D Workshop

BST – Yazılım Birimi olarak Unity3D ile Mobil Platformlar İçin Animasyon Teknikleri adında sunum ve atölye çalışmamızı başarı ile gerçekleştirdik.  Etkinlik kapsamında Unity3D platformundan bahsedildi, 2 ve 3 boyutlu örnek uygulamalar geliştirildi, Arttırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik konularından bahsedilerek uygulamalar geliştirildi ve katılımcılara tecrübe ettirildi. Verimli ve güzel bir atölye çalışmasını başarı ile tamamladık. Darısı sıradaki etkinliklere :)

WhatsApp Image 2017-04-21 at 15.31.06 WhatsApp Image 2017-04-21 at 15.31.10 WhatsApp Image 2017-04-21 at 15.31.14

 

Web Servis Nedir?

Web Servis Nedir?

Web Servisler web üzerinden HTTP protokolü ile hizmet veren program parçalarıdır. Hangi dilde ve/veya platformda geliştirildiklerinin bir önemi olmadığı için farklı sistemler arasında veriwebservices_intro_2x alış verişi yapmamıza olanak sağlar. Örneğin .NET’te yazılmış bir servis ile PHP’de yazılmış bir uygulama bir biri ile iletişim kurabilir.

Web servislerden bahsederken 2 önemli özeliği nede değinmek gerekmektedir:

– interoperability (birlikte çalışabilirlik)
– extensibility ( genişleyebilirlik/geliştirilebilirlik)

ve bu özellikleri gerçekleştirmek için XML/JSON işaretleme dillerinden faydalanılır. Sistemler arası veri transferi bu işaretleme dilleri aracılığı ile hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Web Servis Türleri

Web servisleri 2 ana kategoride değerlendirebiliriz:

 1. RESTfulGünümüz WWW içerisinde yaygın olarak kullanılan basit, esnek ve yetenekli web servis metodlarından birisidir. Geliştirilmesindeki ana nedenlerin başında istemci-sunucu arasında ki veri alışverişini SOAP, RPC gibi karmaşık mimarilerle sağlamak yerine, HTTP protokolü üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde sağlamak. Diğer web servis mimarilerine göre programcıya daha esnek davranma şansı tanımaktadır. Programcı geliştireceği servisi kendi belirlediği standartlar üzerinde geliştirmesine olanak sağlar.

  SOAP ile kıyaslanacak olursa en büyük farkı, SOAP gibi bizi proxy kullanmaya, bir WSDL’e zorlamıyor olması söylenebilir.

 2. RPC (Remote Procedure Call)
  • XML-RPC :  İki makine arasında konuşmak için XML’le belirlenmiş bir protokol kullanan veri transfer metodudur.
  • JSON-RPC : İki makine arasında konuşmak için JSON ile belirlenmiş bir protokol kullanan veri transfer metodudur.
  • SOAP : SOAP (Basit Nesne Erişim Protokolü) dağıtık uygulamalarda ve web servislerinin haberleşmesinde kullanılmak üzere tasarlanan, RPC (Remote Procedure Call) modelini kullanan, istemci/sunucu mantığına dayalı bir protokoldür. Daha genel olarak SOAP, web üzerinden fonksiyonları kullanmak için geliştirilmiş bir sistemin XML tabanlı kurallar topluluğudur.

Varlık-İlişki (Entity–relationship) Diyagramları

Varlık – İlişki diyagramları ki kısaca ER Diyagramları gerçek hayattaki nesneler ve bu nesneler arasındaki bağlantıları, ilişkileri tanımlayan diyagram modelleme tekniğidir. Veritabanı tasarımında en sık kullanılan tekniklerden bir tanesi olan ER(Entity Relationship) modeli,ilişkisel veritabanı yaklaşımının temelini oluşturmaktadır. Bu metod Peter Chen tarafından geliştirilmiş ve 1976 yılında bilimsel makale olarak yayınlanmıştır[1].

Basit bir ilişkisel veritabanı uygulamasında, bir tablonun her satırı bir varlık türünün bir örneğini temsil eder ve bir tablodaki her alan bir öznitelik türünü temsil eder. İlişkisel bir veritabanlarında varlıklar arasındaki bir ilişki, bir varlığın birincil anahtarını (primary key) başka bir öğenin tablosunda bir işaretçi veya “yabancı anahtar (foreign key)” olarak depolayarak uygulanır (Şekil – 1).

ER

Şekil 1 – ER Diyagram Örneği

 1. Varlık (Entity),veritabanında oluşturulacak nesneleri temsil eden yapılardır. Veritabanı üzerinde bulunan tablolar ER diyagramlar için Varlık olarak kabul edilir.
 2. Nitelik (Attiribute), ER varlıklarının sahip olduğu her bir alana verilen yapılardır. Veritabanı alanında örnek olarak tablo sütünları verilebilir.
 3. İlişki (Relationship),varlıklar arasında kurulan fiziksel ve mantıksal bağlantıları temsil eden yapılara denir.

ER Diyagramlar Hazırlanırken Kullanılan Semboller

Varlıklar tablo isimleri olarak düşünüle bilirler. Şekil – 1 de Hasta_Kartı ve Saglık_Verileri olmak üzere 2 adet Varlık (Tablo) bulunmaktadır. Şekil – 2 deki gibi tanımlanmaktadır.

ER2

Şekil 2 – ER Diyagram Varlık (Entity) Tanımlama

Öznitelikler (Attrbutes) tablo özellikleri olarak düşünüle bilirler. Şekil – 1 de Hasta_Kartı tablosu için, hastaKartıID, hastaID, sahneID, terapistID gibi öznitelikler tanımlanmış ve Şekil – 3 deki gibi belirtilmiştir.

ER5

Şekil 3 – ER Diyagram Öznitelik (Attiribute) Tanımlama

Birincil anahtar (primery key) tablo içerisinde benzersiz olarak kaydedilecek olan verileri gösteren anahtarlarıdır. Şekil – 4 de görüldüğü üzere ER Diyagram tanımlanırken altı çizgili olarak gösterilmektedir.

ER3

Şekil 4 – ER Diyagram Birincil Anahtar (Primery Key) Tanımlama

Şekil – 1 de tanımlanan ER diyagramı dikkatli incelersek içerisinde 2 adet varlık (Hasta_Kartı ve Saglık_Verileri) ve bu 2 varlık arasındaki ilişkiyi gösteren barındırır olarak tanımlanmış olan ilişki sembolünü görebiliriz (Şekil – 5).

ER4

Şekil 5 – ER Diyagram İlişki Tanımlama

Kaynaklar

[1] Chen, Peter (March 1976). “The Entity-Relationship Model – Toward a Unified View of Data”. ACM Transactions on Database Systems. 1 (1): 9–36. doi:10.1145/320434.320440.

 

İKÜ UniTime 2016-2017 Bahar Yarı Yılı Ders Dağılımları

2016-2017 bahar yarı yılı ders dağılımları UniTime Ders Planları Oluşturma ve Yönetme Modülü tarafından girilen veriler ışığında başarı ile gerçekleştirilmiştir.

Bölüm bazlı ve/veya kişi bazlı ders takvimine erişmek için aşağıdaki videoyu inceleyebilirsiniz. 1 haftalık tarih aralığını işaretleyerek ders planı bilgilerine erişebilirsiniz.

UniTime Ders Planları Oluşturma ve Yönetme Modülü tarafından gerçekleştirilen ders takvimi atama istatistikleri aşağıdaki gibidir;

Toplam Şube Sayısı                         : 2826
Zaman Tercihine Göre Yerleşen      : 2008 ( %71,06 )
Derslik Tercihine Göre Yerleşen      : 2461 ( %87,09)
Toplam Yerleşen Şube Sayısı           : 2826 ( %100 )

Ataköy yerleşkesi derslik doluluk oranları aşağıdaki gibidir;

51 Adet – Derslik (%84,75 Doluluk Oranı)
18 Adet – Amfiler (%90,86 Doluluk Oranı)
12 Adet – PC LAB (%60,19 Doluluk Oranı)

 

Hybrid Mobil Uygulama Geliştirme Dersi Final Projeleri

İKÜ Teknik Bilimler M.Y.O. Bilgisayar Programcılığı öğrencileri ile geçirdiğimiz başarılı, bol ödevli ve bol uygulamalı bir yarı yılın ardından Hybrid mobil uygulama geliştirme dersi için öğrencilerimin geliştirdiği final uygulamalarından bazıları :

Proje – 1

Öğrencinin;
Adı Soyadı: Oğuzhan ŞENTÜRK  & Mert YILMAZ

Proje Adı : WIP

Proje Özeti : Kullanıcının bulunduğu konumu anlık olarak takip edip kayıt butonuna basıldığında konumunu ve araç bilgilerini sisteme kayıt eder. Araç listele komutuyla kullanıcının park ettiği aracın yeri haritada gösterir.

acilisekrani aracekle araceklealert haritapark haritastreetview

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje – 2

Öğrencinin;
Adı Soyadı: Celil ŞAHİN & Fatih TURUNÇ

Proje Adı : wTime

Proje Özeti : Dünya saatlerini web servisten okuyarak kullanıcıya sunan mobil uygulama

2016-12-30-07-21-05 2016-12-30-07-21-09 2016-12-30-07-21-13

 

 

 

 

 

 

 

Proje – 3

Öğrencinin;
Adı Soyadı: Elif KADI

Proje Adı : myCookie

Proje Özeti : Kurabiye tariflerine hızlı ve en kolay yoldan ulaşmanızı sağlayacak bir mobil uygulama

screenshot_20161227-224820 screenshot_20161227-224832  screenshot_20161227-224912 screenshot_20161227-224920 screenshot_20161227-225034 screenshot_20161227-225713
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje – 4

Öğrencinin;
Adı Soyadı: Aleyna Kıroğlu & Ebru Kutay

Proje Adı : Mars Butik

Proje Özeti : İçerisinde e-ticaret özellikleri bulunmaktadır ve bayan üst giyim, alt giyim, aksesuar, ayakkabı ve outlet olarak kategorize edilmiştir

screenshot_2017-01-04-10-00-56 screenshot_2017-01-04-10-01-14 screenshot_2017-01-04-10-01-36 screenshot_2017-01-04-10-01-46 screenshot_2017-01-04-10-01-59 screenshot_2017-01-04-10-02-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje – 5

Öğrencinin;
Adı Soyadı: Efe Toker

Proje Adı : Giyin!

Proje Özeti : İçerisinde e-ticaret özellikleri bulunmaktadır ve giyim üzerine hazırlanmış bir uygulama.

solpanel tekurun aksesuar anasayfa erkek uyeol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje – 6

Öğrencinin;
Adı Soyadı: Abdullah Kanza

Proje Adı : Car Gallery

Proje Özeti : İstenilen arabanın, istenilen model ve alt modellerinin teknik ve teknik olmayan özelliklerinin sunulduğu uygulama

splashscreenistedigimiz-arabanin-bilgileri-ve-sliderin-ikinci-resmigirdigimiz-markada-model-secme giris-ekrani istedigimiz-arabanin-bilgileri-ve-sliderin-ilk-resmi sectigimiz-modelin-motor-ve-sasi-tipi
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje – 7

Öğrencinin;
Adı Soyadı: Funda Tuncel & Enes Kayaoğlu

Proje Adı : FEC

Proje Özeti : FEC bir fast food yemek uygulamasıdır. İstediğiniz Menülere ve fiyatlara ulaşabilirsiniz. Kayıt olabilmeniz için sayfamız vardır. Sosyal ağlara bağlanabilirsiniz. Size en yakın Restaurantlarımızı bulabilirsiniz. Kullanımı kolay ve hedef odaklı bir uygulamadır.

splash-screen anasayfa en-yakin-fec hakkimizda kayit-ol menuler

 

Proje – 8

Öğrencinin;
Adı Soyadı: Mertcan Demirbilek & Ehlullah Karakurt

Proje Adı : Backfit

Proje Özeti : “Backfit” uygulaması insanların Backfit’ te hocalarla kolaylıkla randevu alabildiği antremanlarını oluşturabildiği aplication.

screenshot_2016-12-30-19-47-37 screenshot_2016-12-30-19-53-21 screenshot_2016-12-30-19-53-37 screenshot_2016-12-30-19-53-47 screenshot_2016-12-30-19-53-51 screenshot_2016-12-30-19-53-31

UniTime Final Sınavı Takvimi

2016-2017 güz yarı yılı final sınavı takvimleri UniTime sınav modülü tarafından girilen veriler ışığında başarı ile gerçekleştirilmiştir.

Bölüm bazlı ve/veya kişi bazlı sınav takvimine erişmek için aşağıdaki videoyu inceleyebilirsiniz. Final sınavı tarih aralığını işaretleyerek sınav bilgilerine erişebilirsiniz.

UniTime sınav modülü tarafından gerçekleştirilen sınav takvimi atama istatistikleri aşağıdaki gibidir;

Toplam Sınav Sayısı                        : 756
Zaman Tercihine Göre Yerleşen      : 673 ( %89.15 )
Tercihine Yerleşemeyen                  : 83 (%10.85)
Toplam Yerleşen Sınav Sayısı         : 756 ( %100 )

Ataköy yerleşkesi derslik doluluk oranları aşağıdaki gibidir;

51 Adet – Derslik (%48,80 Doluluk Oranı)
18 Adet – Amfiler (%83,51 Doluluk Oranı)
12 Adet – PC LAB (%6,98 Doluluk Oranı)

Uzaktan öğretimde ders verilen Türkçe dersi için 2115, Atatürk İlkeleri ve İnkılapları dersleri için de 2177 kişilik sınavlar tanımlanmıştır.