Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Kick-off Toplantısı

Üniversitemizin EBYS Projesinin Kick-Off toplantısı 10:00’da Önder Öztunalı Salonunda gerçekleştirildi.

BST ekibi olarak bu yeni projeyi AKSİS firmasının DOX çözümü ile gerçekleştirme heyecanı içindeyiz. Bu proje ile üniversitemizde aşağıdaki faydaları sağlamayı hedefliyoruz:

 • TSE 13298:2016 Elektronik Belge – Arşiv Yönetimi Standardının ve bu standart ile gelen Standart Dosya Planının Kurgulanması,
 • Elektronik imza kullanımının sağlanması,
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi ile entegrasyon sağlanması,
 • Merkezi Evrak Kabul ofisinin kurulması ve tüm kağıt trafiğinin DOX ortamına taranarak aktarılması,
 • Elektronik ortamda Gelen – Giden evrak yönetiminin sağlanması,
 • Belge takibinin yapılması,
 • Standart olan Belge akışlarının sistemde tanımlanması,
 • Bekleyen ya da onayı unutulan belgelerin tespiti,
 • Mükerrer işlemlerin önlenmesi
 • Diploma ve Sertifikaların e-imza ile hazırlanması,
 • Analiz çalışması ile ortaya çıkacak doküman sınıfları, öz nitelik bilgileri, güvenlik politikalarının oluşturulması
 • Etkinlik İstek formu, Dilekçe Formu gibi web ortamında sağlanacak formların DOX sistemine entegrasyonunun sağlanması,
 • SAP-Orion, UniPass gibi sistemlerle entegrasyon sağlanması,
 • İlerleyen safhalarda Kurumsal Elektronik Arşiv ve Kurumsal İçerik Yönetimi sistemlerinin kurulması ve EBYS sistemine entegre edilmesi.

Bir Cevap Yazın