Green IT

İKÜ BST olarak, üniversitemizin karbon ayak izini küçültmek için tüm faaliyetlerimizde özen gösteriyoruz. Green IT faaliyetlerimiz aşağıdaki gibidir:

 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi projemiz ile kurum içi yazışmalarımızı elektronik ortama taşıyoruz.
 • Sunucu sanallaştırması projemiz ile veri merkezimizde kullandığımız donanım adedini ve buna bağlı olarak elektrik ihtiyacını azalttık. Bu durum soğutma ihtiyacını da azalttı. Bu sayede toplam elektrik tüketimimizi düşürmüş olduk.
 • Sistem odamızda koridor tipi soğutma kullanarak ortam soğutmasına göre daha düşük elektrik tüketimi sağladık.
 • Üniversitemizin ağ altyapısında endüstri ortalamasının altında elektrik sarf eden switch’ler kullanarak enerji tasarrufu sağladık.
 • Tüm ip telefon ve ip kameralarımız enerji beslemelerini data hatlarından yapmaktadır.
 • CATS üzerinden elektronik ödev, elektronik duyuru panoları, kaynak paylaşımı, quiz ve sınav modüllerimiz ile kağıt masrafını minimum seviyeye indirdik.
 • UniTime ile doluluk oranı ve ders kontenjanı gözeterek sınıf, laboratuvar ve amfi yerleşimi ve buna bağlı olarak enerji tasarrufu sağladık. Ders programlarının elektronik ortamda yayınlanması sonucu özellikle panolardaki kağıt kullanımını minimum seviyeye indirdik.
 • Kurumsal seri PC, Notebook ve monitör temin ederek, uzun ömürlü ve düşük enerji tüketimli ürünleri  kullanıcılarımıza sunduk.
 • 6 yıl önce gerçekleştirdiğimiz Baskı Hizmetleri projemiz kapsamında kart kontrolü ile baskı hizmeti sunarak, üniversitemizde gereksiz, ihtiyaç dışı ya da hatalı baskıyı azalttık.
 • Baskı hizmetleri projemizde tüm yazıcı ürünlerini endüstri ortalaması altında elektrik tüketimi olan, uyku ve uykudan uyanma tüketimleri düşük modellerden tercih ettik.
 • Atık toner ve boş tonerlerin imhası konusunda kurumsal anlaşma sağladık.
 • Elektronik atıklarımızı 6 yıldır elektronik atık imha ve geri dönüşüm firmaları araçlığı ile bertaraf ediyoruz.
 • Elektronik fax projemiz ile fax hizmetinde kağıt kullanımını kaldırdık.

green-it-580x224-banners_tcm21-30038

Hybrid Mobil Uygulama Geliştirme Dersi Final Projeleri

Daire başkanlığımızda, Yazılım Geliştirme Uzmanı olarak görev yapan Fettah Kurtuluş’un 2016-2017 Güz Dönemi içerisinde, Bilgisayar Programcılığı bölümünde vermiş olduğu Hybrid Mobil Uygulama Geliştirme Dersi Final Projeleri takdire şayan. Kendisini ve öğrencilerini tebrik ediyoruz.

Final projelerini görmek için tıklayınız.

EBYS – Kavramsal Tasarım Çalışması 3.Gün

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) projesi kapsamında 22.12.2016 Perşembe günü Kavramsal Tasarım dokümanının oluşturulmasına devam ettik. Üçüncü günün ilk toplantısında Mali ve İdari İşler Daire Başkanlığı, Satın Alma Müdürlüğü, Maaş Bürosu ve Ayniyat Birimi ile bir araya geldik.

İkinci toplantıda ise Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci, Yaşam, Kariyer ve Mezunlar Birimi, Yurtlar Daire Başkanlığı ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı ile bir araya gelerek İdari Birimler ile görüşmelerimizi tamamladık.

EBYS – Kavramsal Tasarım Çalışması 1.Gün

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) projesi kapsamında 20.12.2016 Salı günü Kavramsal Tasarım dokümanının oluşturulmasına başladık. İlk günde Genel Sekreterlik, Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ile görüştük.

UniTime Final Sınav Takvimleri

UniTime modülü üzerinden hazırladığımız 2016-2017 güz yarıyılı final sınav takvimleri onaylandı.

Sistem üzerinden final sınavları tarih aralığını işaretleyerek, bölüm / ders bazlı sınav bilgilerine erişebilirsiniz.

Girilen veriler doğrultusunda ilk tercihlere göre yerleşen sınav oranı yaklaşık %90’a ulaşmıştır.

Aşağıdaki videoyu takip ederek 2016-2017 güz yarıyılı final takviminize ulaşabilirsiniz.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Kick-off Toplantısı

Üniversitemizin EBYS Projesinin Kick-Off toplantısı 10:00’da Önder Öztunalı Salonunda gerçekleştirildi.

BST ekibi olarak bu yeni projeyi AKSİS firmasının DOX çözümü ile gerçekleştirme heyecanı içindeyiz. Bu proje ile üniversitemizde aşağıdaki faydaları sağlamayı hedefliyoruz:

 • TSE 13298:2016 Elektronik Belge – Arşiv Yönetimi Standardının ve bu standart ile gelen Standart Dosya Planının Kurgulanması,
 • Elektronik imza kullanımının sağlanması,
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi ile entegrasyon sağlanması,
 • Merkezi Evrak Kabul ofisinin kurulması ve tüm kağıt trafiğinin DOX ortamına taranarak aktarılması,
 • Elektronik ortamda Gelen – Giden evrak yönetiminin sağlanması,
 • Belge takibinin yapılması,
 • Standart olan Belge akışlarının sistemde tanımlanması,
 • Bekleyen ya da onayı unutulan belgelerin tespiti,
 • Mükerrer işlemlerin önlenmesi
 • Diploma ve Sertifikaların e-imza ile hazırlanması,
 • Analiz çalışması ile ortaya çıkacak doküman sınıfları, öz nitelik bilgileri, güvenlik politikalarının oluşturulması
 • Etkinlik İstek formu, Dilekçe Formu gibi web ortamında sağlanacak formların DOX sistemine entegrasyonunun sağlanması,
 • SAP-Orion, UniPass gibi sistemlerle entegrasyon sağlanması,
 • İlerleyen safhalarda Kurumsal Elektronik Arşiv ve Kurumsal İçerik Yönetimi sistemlerinin kurulması ve EBYS sistemine entegre edilmesi.